Jeppe Isberg

Lastenkodista yrittäjäksi. Olen kansalaisaktivisti. Puolustan vantaalaista luontoa vantaalaisilta virkamiehiltä. Arvoihini kuuluu: ”Olen Jeppe, rehellisyys ja suoraselkäisyys”.

Olen avoliitossa ja minulla kolme aikuista tytärtä. Asun Seutulassa.

Suurin osan ajastani vie kuljetusyritykseni pyörittäminen. Olen taloudellisesti riippumaton, rahoitan itse vaalikamppailuni.

Aikaa jää aina saunomiseen. Minulla on kissa nimeltään Iita.

Ihmiset ovat usein kääntyneet puoleeni ihmisoikeusasioissa. En hyväksy epäoikeudenmukaisuutta missään asioissa.

Vantaalaisella kiinteistönomistajalla pitää olla oikeus omaan kiinteistöönsä.

On aika lopettaa sulle ja mulle -politiikka.

Yritteliäisyys

Vantaalaiset yritykset palvelun tuottajiksi. Suositaan omia yrityksiä. Vantaan on otettava sille kuuluva asemansa pääkaupunkiseudulla.

Ympäristö

Asukkailla pitää olla päätösvaltaa oman alueensa luonto- ja ympäristöasioihin. Asukkaita pitää kuunnella.

Yhdenvertaisuus

Tekemällä on saatu luottamus. Yhdistetään ja luodaan siltoja.